Tag Archives: เกม

แข่งกีฬาสาวๆมินิไซส์และบิ๊กไซส์

      Comments Off on แข่งกีฬาสาวๆมินิไซส์และบิ๊กไซส์

ไม่แปลกที่ทำออกมาได้ดีขนาดนี้ ก็โค้ชนักกีฬามีภาพหลุดแอบซุ่มดูการฝึกซ่อมของทีมคู่แข่ง จนมาปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของตนเองให้ดีกว่า ทำเอานักกีฬาในสังกัดของตนเองคว้าชัยชนะเป็นแชมป์สมัยใหม่ในทันที

กีฬาประเภทยิมนาสติกระดับสากล

      Comments Off on กีฬาประเภทยิมนาสติกระดับสากล

กว่าสิบประเทศกับกีฬายิมนาสติกตัวอ่อน หลายต่อหลายประเทศมีการฝึกฝนมาอย่างดี ทำให้ตอนลงแข่งขันโชว์ความสามารถได้อย่างเต็มที่ แต่ก็มีหลายประเทศไม่น้อยที่ประหม่าตื่นตระหนกทำให้แสดงผลงานออกมาได้ไม่ดีนัก ต้องกลับไปฝึกใหม่

เป็นการแข่งขันที่ดุเดือด

      Comments Off on เป็นการแข่งขันที่ดุเดือด

 เทคโนโลยีทางการกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประดิษฐ์การใช้เครื่งมือและอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริมตลอดจนการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องให้กับนักกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬารวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวทางด้านเทคนิกทักษะ การประเมินผลและรายงานผลการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ถูกต้องรวดเร็วให้กับผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา และผู้ชม

ใครจะป็นแชมป์

      Comments Off on ใครจะป็นแชมป์

ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา คือ ศาสตร์ที่ให้ความรู้หลักการในการในการกำหนดความหนักเบา รูปแบบวิธีการฝึก เข้าไว้ในโปรแกรมการฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล โดยจะต้องพิจารณาและคำนึงถึงอายุ เพศ วัย ประสบการณ์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งระบบพลังงานสมรรถภาพทางกาย เฉพาะประเภทกีฬา ความสามารถในการเรียนรู้รับรู้ของนักกีฬาแต่ละบุคคล เพื่อนำไปสู่การวางแผนการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล

นักสู้เพื่อสุขภาพ

      Comments Off on นักสู้เพื่อสุขภาพ

ชีวกลศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็น และข้อต่อ เพื่อนำไปสู่การใช้แรง ในการเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติทักษะ อย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในแต่ละชนิดหรือประเภทกีฬา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคทักษะกีฬาแต่ละบุคคลได้อย่างกลมกลืนกับระดับความสามารถที่เป็นจริงของนักกีฬาผู้นั้นมิใช้ต้องทำตามหรือเลียนแบบแช้มป์ โดยที่มิได้เรียนรู้สภาพพื้นฐาน การฝึกซ้อมและความแตกต่างของร่างกายในแต่ละบุคคล